مطالب موجود برای 'مجمع وزیران ادوار'
 برگزاری مجمع عمومی وزیران ادوار در سازمان مدیریت صنعتی
جلسه مجمع عمومی سالیانه عادی بطور فوق العاده مردم نهاد مجمع وزیران ادوار برای انتخاب هیات مدیره جدید بصورت آنلاین و حضوری در تاریخ 20 مهرماه در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
ﺳﻪشنبه، 20 مهر 1400 - 18:30