تصاویر فضاهای آموزشی ساختمان شماره یک

 

جهت رزرو فضاهای آموزشی ساختمان شماره یک سازمان مدیریت صنعتی، از طریق آدرس ایمیل H.Tahamtan@imi.ir درخواست خود را اعلام فرمایید.

 
سالن ها
سالن ها
کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی