معرفی و خرید کتاب

  
طراحی و عارضه یابی سازمان های پایدار

طراحی و عارضه یابی سازمان های پایدار

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

مدیریت مالی ویژه مدیران - چاپ دوم

مدیریت مالی ویژه مدیران - چاپ دوم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

اصول و فنون مذاکره،چاپ بیست و نهم

اصول و فنون مذاکره،چاپ بیست و نهم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

حرفه ای مصاحبه کنید- چاپ چهارم

حرفه ای مصاحبه کنید- چاپ چهارم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

SME های جهانی نوآور:  کسب و کارهای خرد و متوسط نسل 4- جلد دوم

SME های جهانی نوآور: کسب و کارهای خرد و متوسط نسل 4- جلد دوم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

SME های جهانی نوآور: SME های جهانی نوآور هوشمند پایدار

SME های جهانی نوآور: SME های جهانی نوآور هوشمند پایدار

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

تحول هوشمند نقشه راهی برای رسیدن به دولت در کلاس جهانی

تحول هوشمند نقشه راهی برای رسیدن به دولت در کلاس جهانی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

تاریخ معاصر اندیشه اداری در ایران

تاریخ معاصر اندیشه اداری در ایران

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

حکمرانی و مدیریت داده ها

حکمرانی و مدیریت داده ها

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

مدیریت بر خود و برنامه ریزی  توسعه فردی-چاپ دوازدهم

مدیریت بر خود و برنامه ریزی توسعه فردی-چاپ دوازدهم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

کلینیک مدیریت منابع انسانی- چاپ هشتم

کلینیک مدیریت منابع انسانی- چاپ هشتم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

سرنخ،مشق ها و سرمشق های یک معلم منابع انسانی

سرنخ،مشق ها و سرمشق های یک معلم منابع انسانی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

مدیرعامل برتر،شش ذهنیت متمایزساز رهبران برتر

مدیرعامل برتر،شش ذهنیت متمایزساز رهبران برتر

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

درآمدی بر حکمرانی شرکتی جمهوری خلق چین

درآمدی بر حکمرانی شرکتی جمهوری خلق چین

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

اصول و مبانی حسابداری

اصول و مبانی حسابداری

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1402

تفکر سیستمی در مدیریت جامعه و سازمان

تفکر سیستمی در مدیریت جامعه و سازمان

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

مدیریت کیفیت و کاهش هزینه ها

مدیریت کیفیت و کاهش هزینه ها

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم

چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها