معرفی و خرید کتاب

  
تفکر سیستمی در مدیریت جامعه و سازمان

تفکر سیستمی در مدیریت جامعه و سازمان

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

مدیریت کیفیت و کاهش هزینه ها

مدیریت کیفیت و کاهش هزینه ها

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم

چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

الگوی تعالی سازمانی ویرایش 1400

الگوی تعالی سازمانی ویرایش 1400

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

اصول و فنون موفقیت در فروش

اصول و فنون موفقیت در فروش

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر:

مجموعه دانش مدیریت در فرآیند احیاواحدهای اقتصادی

مجموعه دانش مدیریت در فرآیند احیاواحدهای اقتصادی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

هند بوک مدیریت پروژه هاروارد

هند بوک مدیریت پروژه هاروارد

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

استراتژی و چشم انداز کسب و کار

استراتژی و چشم انداز کسب و کار

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

جهش تولید، موانع و راهکارها در اقتصاد ایران

جهش تولید، موانع و راهکارها در اقتصاد ایران

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1401

معمای توسعه،مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه

معمای توسعه،مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

مقدمه ای بر سیاستگذاری صنعتی در اقتصاد ایران

مقدمه ای بر سیاستگذاری صنعتی در اقتصاد ایران

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

کسب و کارهای پلتفرمی

کسب و کارهای پلتفرمی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها