معرفی و خرید کتاب

  
معمای توسعه،مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه

معمای توسعه،مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

مقدمه ای بر سیاستگذاری صنعتی در اقتصاد ایران

مقدمه ای بر سیاستگذاری صنعتی در اقتصاد ایران

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

کسب و کارهای پلتفرمی

کسب و کارهای پلتفرمی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

قدرت، نفوذ و ترغیب

قدرت، نفوذ و ترغیب

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

استراتژی بنگاه مادر ( تئوری و عمل)

استراتژی بنگاه مادر ( تئوری و عمل)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

الگوی تعالی سازمانی - ویرایش 1400

الگوی تعالی سازمانی - ویرایش 1400

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

مدیریت منابع انسانی برای دهه هفتادی ها

مدیریت منابع انسانی برای دهه هفتادی ها

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

تکنیک های چند متغیره کاربردی

تکنیک های چند متغیره کاربردی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1400

تصمیم گیری نرم: روش شناسی پاندا

تصمیم گیری نرم: روش شناسی پاندا

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1399

تولید ناب برای شرکت های کوچک

تولید ناب برای شرکت های کوچک

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

سال نشر: 1399

صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها