آدرس:

تهران خیابان ولیعصر(عج ) نبش جام جم
ساختمان شماره دو: خبابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6

تلفن تماس

واحد ثبت نام آموزش: 22041082

دفتر دوره های تخصصی: 26203934

دفتر دوره های عالی:22052095

معاونت آموزش: 22041081

معاونت/مدیریت مشاوره و تحقیق: 22019995 و 22024462

دفتر مدیرعامل: 22043000 و 22043009

 

info@imi.ir

Loading