معرفی انتشارات

​​​​​​واحد دانش و نشر سازمان، ضمن نشر دستاورد‌های حرفه‌ای روز مدیریت در سطح جامعه و هم چنین تامین منابع مورد نیاز آموزشی، نیاز آن دسته از علاقه‌مندانی که به هر دلیل فرصت حضور در دوره‌های آموزشی سازمان را نمی‌یابند و یا مایل به کسب اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون موضوعات مدیریتی می‌باشند، را تامین می‌نماید. هم چنین سازمان، واحد انتشارات را فضایی برای حضور مخاطبین و معرفی دانش، تجارب و دیدگاه‌های آنها به جامعه مدیریت کشور تلقی می‌نماید.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی از دهه 40 خورشیدی و همزمان با تاسیس خود نسبت به انتشار مباحث مرتبط با صنعت و حرفه مدیریت اقدام نموده و درحال حاضر این وظیفه را در قالب انتشار کتاب، ماهنامه تخصصی تدبیر، و ارائه محصولات شنیداری و دیداری محقق می‌سازد. ​