کاریابی تاد

 

 

"تاد" همراه شما در مسیر توسعه و اشتغال

اداره کاریابی تاد "توسعه و اشتغال دانش آموختگان" سازمان مدیریت صنعتی با هدف ارائه خدمات کاریابی به کارجویان و کارفرمایان در سال 1398 با اخذ مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردیده است.

تاد با برقراری یک ارتباط مناسب و ساختارمند میان کارفرمایان و کارجویان در تلاش برای ایجاد یک فرصت مساوی برای همه کارجویان جهت اشتغال در یک موقعیت شغلی مناسب و مطابق با توانمندی و استعداد هر فرد می باشد.

رسالت تاد: فراهم نمودن ارتباطی مناسب میان افراد توانمند یا سازمان های موفق در جهت توسعه، اشتغال و رونق بازار کار است.

 

در صورت تمایل به ارسال درخواست سرمایه انسانی فرم درخواست سرمایه انسانی و در صورت تمایل به ارسال درخواست کار فرم درخواست کاریابی را تکمیل و ثبت فرمایید.

 

 

راه های ارتباطی
ایمیل: 
شماره تماس: 22043005 داخلی 394
مراجعه حضوری: واحد ثبت نام ساختمان آموزش
 

موقعیت های شغلی

موقعیت شغلی

موقعیت شغلی پیشنهادی شماره 1

موقعیت شغلی

موقعیت شغلی پیشنهادی شماره 2

موقعیت شغلی

موقعیت شغلی پیشنهادی شماره 3

موقعیت شغلی

موقعیت شغلی پیشنهادی شماره 4