تبدیل شدن مسئوليت اجتماعي و صنعت سبز به بخشي از مدل كسب‌وكار شركت‌ها
 

تبدیل شدن مسئوليت اجتماعي و صنعت سبز به بخشي از مدل كسب‌وكار شركت‌ها

مسئولیت اجتماعی به یک الزام براي شركت‌ها تبدیل واستانداردهاي قانوني آن تدوین شده است. همچنین شرکت ها به گزارش دهی مسئولیت اجتماعی مکلف شده‌اند.
یکشنبه، 05 دی 1400 | Article Rating

پنجمین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی با موضوع فرهنگ صنعتی، صنعت سبز و مسئولیت اجتماعی با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، کیانی بختیاری در این همایش با موضوع صنعت سبز؛ رویکرد سازمان‌ها و دولت‌ها به سخنرانی پرداخت.

وی در خصوص اهمیت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی و سازمانی اظهار داشت: از منظر اجتماعي، شركت‌ها هر يك به ميزاني از منابع عمومي براي تحقق سودآوري استفاده مي‌كنند، بنابراین باید تا حدودی منافع عمومی نیز ایجاد کنند. همچنین، عملیات برخي شركت‌ها تبعات  اجتماعی و زيست‌محيطي دارد که می باید مورد  توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: از منظر شركتي نیزایفای نقش مسئولیت اجتماعی در بهبود تصوير شركت در افكار عمومي؛ ارتقاي برند؛ كاهش برخي ريسك‌ها از جمله ريسك منابع انساني؛ افزايش وفاداري مشتريان؛ افزايش جذابيت شركت براي سرمايه‌گذاران و استفاده از برخي معافيت‌هاي قانوني تاثیر بسزایی دارد.

وی در خصوص رويكردهاي مسئوليت اجتماعي و زيست محيطي شركتي و سازماني خاطرنشان کرد: در سازمان های دوسو توان،  دارای این قابلیت هستند که از یک سو توسعه صنعتی  و درآمد زایی را محقق کنند و از سوی دیگر به توسعه مناطق کم برخوردار و فعالیت های زیست سازگار بپردازند.

کیانی بختیاری ضمن تعریف سازمان‌های هیبریدی بیان داشت: سازمان های هیبریدی گونه ای از سازمان های دوسوتوان هستند که از یک طرف دارای  ماموریت فرهنگی -  اجتماعی و زیست محیطی و از طرف دیگر، دارای ماموریت  کسب و کار و درآمد زایی هستند.

وی در خصوص تعریف سازمان با فرهنگ هیبریدی افزود: شکل جدیدی از سازمان پدید آمده است که مزیت رقابتی را تنها بر اساس  سودآوری، کیفیت کالاها و خدمات نمی داند، بلکه مزیت رقابتی آن توانایی تغییرات اجتماعی و زیست محیطی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به سازمان‌های "دوناتی" گفت: در پارادايم سازمان‌‌هاي دوناتي هدف اول حفظ پايداري محيط زيست و عدم تجاوز از سقف زيست‌محيطي و هدف ثانويه كسب درآمد است. رهبران سازمان‌‌هاي دوناتي، ملاحظات زيست‌محيطي در تمامي تصميمات خود وارد مي‌كنند در نتیجه، سازمان‌هاي دوناتي سازمان‌هايي مبتني بر مسئوليت اجتماعي هستند.

وی در تعریف سازمان هاي شهروند شركتي اظهار داشت: شركت‌ها ديگر، يك ماهيت حقوقي ندارند كه هدف اول آن سودآوري و پاسخگويي به سهامداران باشد، بلکه به شهرونداني تبديل شده‌اند كه در قبال جامعه مسئول هستند و بايد به شهروند شركتي خوب تبديل شوند.

کیانی بختیاری ويژگي‌هاي شهروند شركتي خوب را برنامه‌ريزي در جهت حداقل‌سازي تأثيرات منفي كسب‌وكار بر محيط و اجتماع و كاركنان؛ استفاده از منابع شركت براي منافع اجتماعي؛ ايجاد زنجيره‌هاي خلق ارزش پايدارو نوآوري اجتماعي عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث اقتصاد، صنعت سبز و رويكرد دولت‌ها پرداخت و تاکید کرد: اقتصاد سبز، اقتصادی است که در آن رشد از طريق سرمايه‌گذاري سبز و پياده‌سازي اقداماتي كه منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي مسئوليت‌پذير هم در بخش خصوصي و هم دولتي شود، تحقق یابد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: صنعت سبز، به صنعتي اطلاق مي شود كه در تأمين مواد اوليه؛ فرايندهاي توليد؛ مديريت چرخه مواد و محصولات و مديريت پسماندها، به‌گونه‌اي عمل مي‌كند كه كمترين آثار زيست‌محيطي را به جا مي‌گذارد.

وی در خصوص رويكرد دولت‌ها در صنعت سبز گفت: رویکرد اول، سبزسازي صنايع موجود از طریق اصلاح فرايندهاي صنايع است به‌گونه‌اي كه در مراحل قبل، حين و پس از توليد محصول يا ارائه خدمت، كمترين آثار زيست‌محيطي ممكن پدید آید.

 کیانی بختیاری برخي از اقدامات اساسي در سبزسازي را شامل استفاده از منابع تجديدپذير؛  به حداقل رساندن استفاده از سوخت‌هاي فسيلي و همچنین، به حداقل رساندن توليد گازهاي گلخانه‌اي عنوان کرد.

وی رویکرد دیگر دولت‌ها در صنعت سبز را توسعه صنايع سبز دانست که به معنای توسعه كسب‌وكارها و صنايعي است كه هدفشان ايجاد پايداري در محيط زيست است، و نمونه‌های آن صنايعي نظير بازيافت مواد، مديريت ضايعات، تصفيه آب، حمل‌ونقل ضايعات و ... هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه به مبحث رويكرد دوگانه زدايي دولتها درقبال رشد اقتصادي و محيط زيست پرداخت واظهار داشت: در صنعت سنتي، فعاليت صنعتي به معني "خير" در رشد اقتصادي و "شر" براي محيط زيست است. اما در صنعت سبز، دوگانه خير اقتصادي و شر اقتصادي از بين مي‌رود و زوج جديدی تشكيل مي‌شود که خير اقتصادی و خير محيط زيستی است.

 وی خاطرنشان کرد: در مقوله دوگانه زدايي، دولت‌ها، سياست‌گذاران و فعالان صنعتي در تلاشند كه نرخ رشد فشار بر محيط زيست، همواره كمتر از نرخ رشد اقتصادي باشد.

کیانی بختیاری انواع دوگانه زدايي دولت ها در صنعت سبز را شامل دوگانه زدایی مطلق ونسبی عنوان کرد.

وی افزود: در دوگانه‌زدايي مطلق، فشار بر محيط زيست ثابت است يا حتي به موازات رشد اقتصادي، فشار بر محيط زيست كاهش مي‌يابد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: دوگانه زدايي نسبي وقتي رخ مي‌دهد كه فشار بر محيط زيست وجود دارد ولی با نرخي پايين‌تر از رشد اقتصادي اتفاق می‌افتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صنايع دوستدار محيط زيست را صنايعي دانست که از مواد اوليه پايدار براي توليد محصولات دوستدار محيط زيست استفاده مي‌كنند؛ یعنی محصولاتي كه هم در چرخه توليد، هم مصرف و هم بازيافت، آسيبي به محيط زيست وارد نمي‌كنند.

کیانی بختیاری در خصوص علت رویکرد دولت ها به صنايع دوستدار محيط زيست گفت: رشد اقتصادي صنايع سبز نشان‌دهنده افزايش اقبال عمومي به اين صنايع و توجه عمومي به مسئوليت اجتماعي است. علاوه بر این، در آينده صنايع غيرسبز، به‌طور روزافزوني مورد اقبال كمتر عمومي قرار خواهند گرفت. علاوه بر این برا ي كشورهاي در حال توسعه، الزامات قانوني در مورد گازهاي گلخانه‌اي طبق توافق‌نامه‌های بین المللی ایجاد شده است.

وی در پایان ضمن بیان برنامه دولت ها برای  توسعه الزامات زيست سازگار در خصوص آینده مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی به یک الزام براي شركت‌ها تبدیل واستانداردهاي قانوني آن تدوین شده است. همچنین شرکت ها به گزارش دهی مسئولیت اجتماعی مکلف شده‌اند. افزون بر این، مصرف‌كنندگان به شركت‌هاي متعهد به مسئوليت اجتماعي، صنعت سبز و سبزسازی صنایع، اقبال عمومی بیشتری نشان می دهند بنابراین مسئوليت اجتماعي و صنعت سبز به بخشي از مدل كسب‌وكار شركت‌ها تبدیل خواهد شد.

تصاویر
  •  تبدیل شدن مسئوليت اجتماعي و صنعت سبز به بخشي از مدل كسب‌وكار شركت‌ها
  •  تبدیل شدن مسئوليت اجتماعي و صنعت سبز به بخشي از مدل كسب‌وكار شركت‌ها
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: