مطالب موجود برای 'ده فرمان استقرارنظام حاکمیت شرکتی'
ده فرمان استقرارنظام حاکمیت شرکتی
دولت و نهادهای عمومی بویژه وزارت های اقتصاد، صمت و کار می توانند با تهیه، ابلاغ و استقرار نظام راهبری شرکتی گام موثری در توسعه این رویکرد بردارند.
ﺳﻪشنبه، 16 شهریور 1400 - 15:12