مطالب موجود برای 'زنجیره تولید'
نشست مشترک سازمان مدیریت صنعتی و باشگاه تولیدکنندگان کشور
این جلسه با هدف آشنایی بیشتر تولیدکنندگان بزرگ کشور با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان مدیریت صنعتی در جهت بهبود و ارتقاء شرایط صنعت کشور در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.
جمعه، 26 آبان 1402 - 11:19