اعزام گروه دانشجويي به بزرگترين رويداد بين المللي
اعزام گروه دانشجويي به بزرگترين رويداد بين المللي EXPO2020
چهارشنبه، 12 آبان 1400 - 14:22
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال
چهارشنبه، 21 مهر 1400 - 13:19
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رویکردی کاربردی
کتاب طراحی و تدوین طرح کسب وکار: رویکردی کاربردی
چهارشنبه، 21 مهر 1400 - 13:19
کتاب الگوی تعالی سازمانی: ویرایش 1400
کتاب الگوی تعالی سازمانی: ویرایش 1400
چهارشنبه، 21 مهر 1400 - 13:17
کتاب استراتژی بنگاه مادر‌ (تئوری و عمل)
کتاب استراتژی بنگاه مادر‌ (تئوری و عمل)
چهارشنبه، 21 مهر 1400 - 13:09
خدمات مشاوره مدیریت
دوشنبه، 15 شهریور 1400 - 12:08
کانون ارزیابی برخط مدیران
کانون ارزیابی برخط مدیران
یکشنبه، 14 شهریور 1400 - 13:05
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها